Abet ve Önemi (www.abet.org)

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) mühendislik ve teknoloji yüksek öğretim programlarını akreditasyonunu yapan ve kar amacı gütmeyen A.B.D. merkezli bir örgüttür. Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı program misyonu, program ana eğitsel hedefleri ve program girdi, süreç ve çıktıları açısından ABET kriterlerine uyum sağlayabilmek adına 2003/04 öğretim yılından başlamak üzere kapsamlı bir program revizyonuna girişmiştir. Bu bağlamda, lisans programının süreç ve çıktılarının güncel kalite yaklaşımları ve süreç mükemmelliğini yakalamak için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programının hedefi 2010 yılı içerisinde ABET değerlendirmesine girerek ABET eşdeğerliği almaktır. Bu hedefe ulaşmak için program paydaşları çerçevesinde sistematik değerlendirme toplantıları yürütülmekte, program konusunda değerlendirme verileri toplanarak analiz edilmekte ve geliştirme önerileri değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.Program Eğitim Amaçları

PEA1: Deniz araçları ve benzeri sistemleri tasarım ve üretim becerisi kazandırmak
PEA2: Yaşam boyu öğrenmeye açık olmak
PEA3: Yerel ve uluslararası ekip ortamlarında etkin bir şekilde çalışabilmek
PEA4: Çağdaş mühendislik araçlarını kullanarak etkili çalışma becerileri kazanmak
PEA5: Denizcilik endüstrisinde mesleki deneyim kazanmak ve lisansüstü eğitime kayıt olmakProgram Çıktıları

P.Ç.1 Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
P.Ç.2 Toplum sağlığı, güvenliği ve refahı ile küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak istenilen gereksinimleri karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi
P.Ç.3 Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi
P.Ç.4 Mühendislikte etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alarak bilinçli kararlar verme becerisi
P.Ç.5 Üyeleri, lider vasıflı, işbirliğine açık ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefleri olan, görevleri planlayan ve amaçlara ulaşan kişilerden oluşan bir ekipte etkin çalışma becerisi
P.Ç.6 Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik yargısını kullanarak sonuç çıkarma becerisi
P.Ç.7 Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi
P.Ç.8 Deniz araçları bağlamında akışkanlar mekaniği, yapısal mekanik, malzeme özellikleri ve enerji/tahrik sistemleri ile ilgili temel bilgileri uygulama becerisi