İTÜ’nün bir bütün olarak sunduğu üstün laboratuvar, bilişim alt yapısı ve bunun yanında 24 saat yaşanabilir kampüs ve 24 saat açık kütüphane gibi olanakların yanısıra, Türkiye’de biricik olma özelliği bulunan Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı ve bu nitelikte diğer laboratuvarlarıyla birlikte ülkemizde eşsiz bir araştırma ortamı sunulmaktadır. Çok farklı çalışma alanlarına yayılmış zengin öğretim üyesi kadrosu ile dünya standardlarında araştırma yapabilme, bu araştırmalara kaynak bulabilme ve üniversite desteği ile bu araştırmaları belli başlı toplantılarda sunabilme olanakları, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünün kuvvetli yönleri arasındadır.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülen lisans üstü çalışmalar (Yüksek Lisans ve Doktora) için hazırlanan ders programları keza giriş koşulları ve diğer bilgiler http://petek.fbe.itu.edu.tr/programmes.aspx?i=220 adresinden incelenebilir. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları konu itibarıyla geniş bir spektruma yayılabilmekte ve daha ziyade güncel uluslararası araştırma eğilimleriyle, ulusal gemi sektörünün ve özellikle savunma sanayii gereksinimleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Araştırma Alanları