Değerli öğrencilerimiz,

İmkan ve kabiliyetleri ile, önemli bir deniz taşıtları üreticisi olarak Dünya’da haklı yerini alan ülkemizin “Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi” ihtiyacını karşılayan ve kökleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuna kadar uzanan öncü ve lider bölümümüze hoşgeldiniz.

Bölümümüzün misyonu güncel dizayn ve üretim tekniklerinin yanısıra temel matematik ve mühendislik formasyon veren, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki amaç, öğrencilere iletişim, karar verme, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmanın yanısıra en son teknolojik gelişmeleri takip etmelerini de sağlamaktır.

Hizmet ettiğimiz sektörün uluslararası karakterinin bir yansıması olarak bölümümüz eğitim ve öğretim kalitesinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu olan “Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” tarafından 2003 yılından beri akredite olmuş ve eğitimde sürekli iyileştirme çabaları da devam etmektedir. Ayrıca uluslararası işbirliği alanında, İngiltere, İskoçya, Almanya, Amerika ve Japonya’daki Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği’nde lider önde gelen üniversiteler ile anlaşmalarımız mevcuttur. Son iki yılda toplam 13 lisans ve 5 yüksek lisans öğrencimiz, Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programına katılarak öğrenimlerinin bir kısmını AB ülkelerinde sürdürmüşlerdir. Bölüm öğretim elemanlarımızın danışmanlıklarında öğrencilerimizin yürüttükleri kulüp faaliyetleri ve takım halinde katıldıkları proje yaraışmalarındaki uluslararası başarıları gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Eğitimine başlayacağınız birinci sınıfta diğer bölümler ile birlikte ortak temel dersleri aldıktan sonra bölümümüzün nitelikli öğretim üyesi kadrosu desteğinde ve nitelikli laboratuvarlarımızda meslek dersleri alarak mühendis formasyonu kazanacaksınız. Günümüzün bilgi ve teknoloji çağına ve gelişimine uygun olarak yeni fikirlerin üretilmesinin teşvik edildiği bir ortamda ödev ve projelerinizi yapabilmek için yeterli alt yapı ve danışmanlık desteğini her zaman yanınızda bulacaksınız.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi olmak için atmış olduğunuz bu ilk adımı kutlar, aldığınız eğitimi başarı ile tamamlayıp ileride aramıza bir meslektaşımız olarak katılmanız dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölüm Başkanı