Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği programı mezunları her türlü geminin, içindeki sistemleriyle beraber mühendislik tasarımını gerçekleştirebilecek, yapılan tasarımların inşaatını bir tersane organizasyonu içinde başarıp, işler hale getirebilecek şekilde yetiştirilmektedir. Bu haliyle bir sistem mühendisliği de olan bu faaliyet alanı başlıca dizayn büroları ve tersaneleri kapsamakla birlikte gemi yan sanayiinde üretim yapan fabrika ve işletmeleri, gemi makina sistemleri konusunda imalat yapan veya gemi inşaatı sektörüne ürün sağlayan yerli/yabancı şirketlerde imalat mühendisliği ile pazarlama ve satış sonrası servis mühendisliği hizmetlerini de kapsamaktadır. Gemilerin tamir, bakım ve onarımları konusunda uzman tersaneler de başlıca iş alanlarından birisidir. Deniz taşımacılığı yapan şirketlerde işletme mühendisi olarak da çalışılabilmekte, ayrıca gemi inşaatında kalite-kontrol kurumları olan klaslama-sınıflandırma kuruluşlarında ya da devlet kuruluşlarında (denizcilik ile ilgili müsteşarlıklarda), keza armatör temsilcisi sıfatıyla kontrol ve sörvey mühendisi olarak veya genelde ekspertiz yapan uzman mühendis olarak da istihdam edilebilmektedir. Yat ve hızlı gezinti teknelerin tasarım ve imalatı da mezunlarımızın önemli bir istihdam alanı haline gelmiştir. Yenilikçiliğin ve girimşimciliğin teşvik edildiği günümüz dünyasında, genç mezunlarımız giderek artan sayılarda kendi teknopark şirketlerini kurarak burada geliştirdikleri ürünleri ticarileştirme başarısını da göstermektedirler. Yüksek başarı ile mezun olan mühendisler arasından araştırmaya meraklı olanlar yurt içi ya da yurt dışında akademik kariyeri seçebilmektedirler.