Türkiye’de gemi inşaatı eğitiminin başlangıcı İTÜ’nün tarihi ile bağlantılı olup, donanmanın vasıflı subay ihtiyacını karşılamak üzere 1734’de padişah I. Mahmut ’un Toptaşı’nda “Humbarhane ve Mühendishane” isimli okulu kurduğu tarihe kadar uzanmaktadır. Tarihin akışına bağlı olarak, gemi inşaatı eğitimi farklı adlar altında çeşitli okullarda gerçekleştirilmiş, 1773 yılında kurulan “Mühendishane-i Bahri Hümayun” matematik ve geometri temelli eğitim ile Gemi İnşaatı Mühendisleri mezun etmiş, zamanla askeri ve sivil amaçlı eğitim ihtiyacı duyularak “Bahriye Mektebi”, “Sefain-i Ticariye” gibi okullar kurulmuştur. Bahriye Mektebi’nin İnşaat-ı Bahriye Bölümü’nün 1923 yılındaki ilk mezunları olan Ata Nutku ve Muhittin Etingü Türkiye’deki gemi inşaatı eğitim ve öğretiminin öncüsü ve duayeni olmuşlardır. Yüksek Mühendis Mektebi’nin, bugünkü Senato karşılığı olan Okul Tedris Kurulu’nun 10.09.1943 tarihli toplantısında 6 yıllık eğitimi öngören Gemi İnşaatı Yüksek Mühendisliği Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir. Yüksek Mühendis Mektebi’nin ismi 1945 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değişmiş ve Gemi Bölümü Makine Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümün her iki kürsüsünde görev alan öğretim üyeleri ile 1971 yılında Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakülte 1988 yılından itibaren taşındığı Ayazağa Kampüsü’nde, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ve modern laboratuvarları ile Türkiye’nin “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi” ihtiyacını karşılamaktadır. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü alanında Türkiye‘de önder konumda olup; her türlü sualtı ve su üstü aracının dizaynı, hidrodinamiği, yapısal analizi, hidrostatik ve stabilite analizi, yaralanma ve denize indirme hesapları, pervane dizaynı ve gemi makine sistemleri dizaynı alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca dünyadaki Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği’nde önde gelen lider üniversiteler ile uluslararası işbirliği anlaşmaları olan, öğrenci odaklı, uluslararası akreditasyona (ABET) sahip, Avrupa Birliği projelerinde faal olarak çalışan ve ülkemizin sivil ve askeri (Savunma Sanayi) sektörlerine hizmet veren bir bölümdür.