İstanbul Teknik Üniversitesi Staj Genel Esasları'nda değişiklik yapılması, Üniversite Senatosunun 28.04.2022 tarihli, 802 sayılı toplantısında görüşülmüş ve söz konusu Esasların ekli şekliyle uygun olduğuna karar verilmiştir.

Değişiklik yapılan esaslar, eski esaslar ve değişiklik yazısına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Yapılan Esaslar
Eski Esaslar
Rektörlük Değişiklik Yazısı